20-10-2012

Diament Forbesa dla Agus

Agus dołączył do najbardziej wartościowych polskich przedsiębiorstw utytułowanych mianem Diamentów Forbesa. Wyróżnienie to przyznawane jest w oparciu o szczegółowy raport przeprowadzany przez ekspertów firmy Dun & Bradstreet oraz magazyn Forbes – jeden z najpopularniejszych magazynów biznesowych na świecie.

“Na listach Diamentów znaleźli się najlepsi, firmy o największej dynamice wzrostu wartości. Możemy ich zaliczyć do tej grupy przedsiębiorstw, które podnosząc swoją wartość, zmniejszają jednocześnie ryzyko niewypłacalności” – napisał w “Forbesie” Marcin Jankowski z Dun & Bradstreet Poland.

Agus zdobył swoją pozycję w prestiżowym rankingu dzięki koncentracji na swoich kluczowych kompetencjach, innowacji oraz kontroli kosztów.